Профилактика

Профилактика

Защо е необходима профилактика на климатика?

Редовната техническа проверка и профилактика на Вашия климатик, осигурява дългосрочната му и безпроблемна експлоатация,  намалява до минимум евентуални повреди и нужди от ремонт , както и спестява консумация на електроенергия. Специалистите от Зона клима препоръчват веднъж годишно да се обръщате към специализиран сервиз за климатици и да се извършва пълна профилактика на климатика Ви. Тази процедура би Ви спестила доста големи разходи за ремонти, както и неудобства в неудобен момент свързани с повреди на климатик и невъзможност за отопление през зимния сезон, или охлаждане в средата на летния сезон. При извършване на профилактика и технически преглед на Вашият климатик, навреме бихме успели да установим предстоящи проблеми с него и бихме ги отстранили, за да избегнем подобни неудобни ситуации за клиентите си.

В случаите, в които вашият климатик служи за охлаждане на сървърно помещение, кухня в ресторант, магазин, или друг търговски обект е препоръчително, профилактика да се прави поне два пъти в годината - преди лятото и преди отоплителния сезон. Това се налага защото този климатик работи в много по-натоварен режим и се замърсява по-често,което пречи на нормалната му работа, което пък би довело освен до повишена консумация на електроенергия и до повреди и  непредвидени разходи за клиентите.   

За заявка и повече информация:

0889 553962- Иван Иванов